Kubek Mleka - Copa de leche

Kubek Mleka

Kubek Mleka

“Copa de leche”, tzn. “Kubek mleka” jest jedną z  akcji prowadzonych przez nasz sekretariat misyjny MUTIMA jako pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych w naszej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad, Prowincja Misiones w Argentynie. Gdy przed rokiem rozpoczynaliśmy tę akcję pomocą obejmowaliśmy prawie 100 dzieci. Obecnie jest ich ponad 300,  w kilkunastu miejscach naszej Parafii. Na miejscu w akcję zaangażowanych jest kilku woluntariuszy świeckich. To właśnie dzięki nim „Kubek mleka” tak prężnie się rozwija. Dzięki wszystkim ludziom dobrej woli i ofiarodawcom każdego tygodnia od poniedziałku do piątku w dżungli indiańskie dzieci otrzymują mleko. W akcję tę zaangażował się również miejscowy Caritas. By zapewnić jednemu dziecku tygodniowy kubek mleka potrzeba 10 zł.

I Ty możesz napełnić kubek mlekiem wpłacając na konto naszego sekretariatu dobrowolną ofiarę z dopiskiem „kubek mleka”.  Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu tego pięknego dzieła miłosierdzia.

Adopcja serca na odległość

adopcja serca

Adopcja serca

Dzieci są skarbem w każdej kulturze. Są skarbem i przyszłością Kościoła. Jednocześnie w krajach ubogich, gdzie prawo i jego przestrzeganie ma jeszcze wiele do życzenia to dzieci właśnie cierpią najbardziej. Są one często zaniedbane, niedożywione, podlegają różnego rodzaju formom wykorzystywania i cierpienia.

Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do edukacji. Poprzez edukację rozwija się poziom człowieczeństwa, samoświadomości istnienia i otwierają się nowe, szersze perspektywy na lepszą przyszłość. W krajach afrykańskich rządy nie są w stanie zapewnić dzieciom darmowej edukacji tak jak ma to miejsce w krajach rozwiniętych. W wielu przypadkach zadanie to spada na barki misjonarzy. To oni budują szkoły, organizują nauczycieli i starają się zapewnić ciągłość nauczania dla swoich podopiecznych.

Mając to na uwadze nasz Sekretariat Misyjny postanowił przyłączyć się do akcji organizowania funduszy, które pomogą afrykańskim dzieciom korzystać z prawa do nauki. Mamy tę świadomość, że jeśli pomożemy nawet jednemu dziecku, będzie to jeden odmieniony dzięki nam ludzki los. Jedno życie któremu dano szansę i nadzieję. „Adopcja serca na odległość” polega na opłacaniu szkoły dla dziecka mieszkającego na terenach misyjnych. Wybierając z poniżej podanych opcji możemy zobowiązać się do wykształcenia młodego człowieka. Dania mu szansy. Wsparcie finansowe zostanie przekazane misjonarzom odpowiedzialnym za program w Kongo lub w Ugandzie za pośrednictwem naszego Biura MUTIMA. Różnica w wysokości opłat za czesne wynika z różnego poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu nauczania w tych krajach.

Ważna jest świadomość i odpowiedzialność podejmowanej przez nas decyzji. Zobowiązanie podjęte powinno być za wszelką cenę dochowane, aby nie doprowadzić do sytuacji, że dziecko chodzące już do szkoły zostało nagle „osierocone” i musiało przerwać edukację. Poniżej podane są różne opcje pomocy.